เฉลยโจทย์ GIS ข้อที่ 2 ของเว็บรวมโลก

2. จังหวัดศรีสะเกษมีป่าสงวนอะไรบ้าง ?


Step 1) Add ชั้นข้อมูลที่เราจะต้องใช้ในการวิเคราะห์โจทย์นี้เข้ามา ซึ่งก็ได้แค่ ข้อมูลป่าสงวน (อยู่ในโฟลเดอร์ Forest) กับข้อมูลแนวเขตจังหวัด (อยู่ในโฟลเดอร์ administration_boundary)


Step 2) เมื่อเพิ่มชั้นข้อมูลที่ต้องการเข้ามาแล้ว ก็จะได้ดังภาพ


Step 3) ลองทำวิธีง่ายๆ ดูก่อนนะครับ เริ่มจากการคลิกปุ่มซูม แล้วก็ซูมเข้าไปตรงจังหวัดศรีสะเกษ


Step 4) จังหวัดศรีสะเกษอยู่ตรงกลางภาพ


Step 5) คลิกที่ปุ่ม identify


Step 6) เอา Mouse pointer มาชี้ที่จุดตำแหน่งป่าซักจุด จะพบว่ามีหน้าต่างแสดงรายละเอียดของตำแหน่งนั้นโชว์ขึ้นมา ... เราอาจจะนับเอาชื่อป่าพวกนี้ไปใช้เป็นคำตอบก็ได้ .. แต่มันเป็นวิธีการที่ใช้เวลามาก และมีโอกาสผิดพลาดได้


Step 7) เราจะเลือกป่าที่อยู่ใน จ.ศรีสะเกษโดยใช้ฟังก์ชั่นพิเศษช่วย .... ก่อนอื่นเราก็คลิ้กที่ปุ่ม Select features


Step 8) จังหวัดศรีสะเกษถูกเลือกแล้ว


Step 9) คลิกที่เมนูหลัก Selection แล้วเลือกเมนูย่อย Select by location


Step 10) ตามในภาพอธิบายได้ว่า ให้เลือกวัตถุต่างๆ มาจาก layer ที่ชื่อ national_reserved_forest .... เลือกป่าใดๆ ที่ intersect กับ feature ที่ถูกเลือกไว้แล้วของชั้นข้อมูล province


Step 11) กด Apply ไป ก็จะได้ดังรูป จะเห็นว่า ป่าสีเขียว ที่มีพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ในเขต จ.ศรีสะเกษ จะถูกเลือก


Step 12) เพื่อดูว่า มีชื่อป่าอะไรถูกเลือกมั่ง คลิ้กขวาที่ชื่อชั้นข้อมูล national_reserved_forest.... แล้ว Open Attribute Table


Step 13) จะเห็นว่าตอนนี้ตารางโชว์ชื่อป่าทั้งหมด เราต้องการโชว์ชื่อเฉพาะ 33 ป่าที่ถูกเลือก จาก 1,221 ป่า   คลิ้กที่ปุ่ม Selected ให้บุ๋มลง


Step 14) ทีนี้ก็จดเอาชื่อป่าไปตอบคำถามข้อนี้ได้แล้วครับ :-)