เฉลยโจทย์ GIS ข้อที่ 1 ของเว็บรวมโลก

1. เนื้อที่ภาคอิสานมีกี่ ตร.กม. และ กี่ไร่ ?


Step 1) เปิด ArcGIS ขึ้นมา แล้วก็ Add ชั้นข้อมูลที่มีข้อมูลที่เราจะใช้หาคำตอบนี้ขึ้นมา ซึ่งก็คือชั้นข้อมูลชื่อ region_wgs84_z47 ซึ่งเป็นข้อมูลแนวเขตภาคต่างๆ .... (Add theme เป็นกันใช่มั้ยครับ ปุ่มรูปจัตวาดำๆ ข้างมาตราส่วนน่ะ)


Step 2) คลิ้กขวาที่ชื่อชั้นข้อมูล Region... แล้วเลือก Open Attribute Table


Step 3) จะเห็นว่าตารางของข้อมูลต้นฉบับ มี field ที่ชื่อ Area และ Rai อยู่แล้ว โดยที่ Field Area น่าจะเป็นพื้นที่ที่มีหน่วยเป็น ตร.ม. แต่ค่าน่าจะไม่ถูกต้อง ดังจะเห็นง่ายๆ จากการที่ตัวเลขพื้นที่ภาคเหนือมีค่าน้อยกว่าพื้นที่ภาคตะวันออก ... ส่วน field Rai นั้น อาจจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ยังไม่รู้ ควรต้องคำนวณใหม่


Step 4) เราจะสร้าง field สำหรับคำนวณพื้นที่เป็น "ไร่" ใหม่ ซึ่งทำได้โดยคลิ้กซ้ายที่ปุ่ม Options แล้วเลือก Add Field


Step 5) ใส่ชื่อ field ว่า Rai2   แล้วกำหนด type เป็น Float หรือ Double (Double จะละเอียดกว่า Float) กำหนด Precision เป็น 12 ตัวเลข โดยตัดเป็นจำนวนทศนิยม 2 ตำแหน่ง (วิธีคิดคร่าวๆ คือ ประเทศไทยมีทั้งสิ้น 320 ล้านไร่ หรือเป็นตัวเลข 10 หลัก ดังนั้น จะไม่มีภาคใดที่มีพื้นที่ใหญ่กว่าตัวเลข 10 หลัก)


Step 6) ได้ field ชื่อ Rai2 เพิ่มขึ้นมาดังรูป


Step 7) ก่อนอื่นจะคำนวณพื้นที่ใน field ชื่อ Area ให้ได้ค่าตัวเลขพื้นที่ในหน่วย ตร.กม. ตามที่โจทย์ต้องการ .... คลิ้กขวาที่หัว field เลือก Calculate Geometry


Step 8) เลือก Property เป็น Area เลือก Unit เป็น Sq.Km.


Step 9) จะเห็นได้ว่า ตัวเลขใน field Area เปลี่ยนไป ได้เป็นค่า ตร.กม. ที่ถูกต้องแล้ว


Step 10) เพื่อที่จะคำนวณพื้นที่ในหน่วยเป็น Rai คลิ้กขวาที่ field Rai2 แล้วเลือก Field Calculator


Step 11) หน้าต่าง Field Calculator .. ตอนนี้สูตร Rai2 =     ยังว่างอยู่


Step 12) เติมลงไปในรูปให้ได้ว่า Rai2= [Area]*625 โดยที่ ฟิลด์ Area นั้น เลือกได้โดยดับเบิ้ลคลิ้กที่ชื่อ field ที่ต้องการ


Step 13) จะได้พื้นที่เป็นไร่ ออกมาใน field Rai2 ดังรูป


Step 14) แล้วเราก็ได้คำตอบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ 167,718 ตร.กม. หรือ 104,823,851.62 ไร่
เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับคำถามข้อแรก